Home

FAQ

Hypospadias

About Hadidi

Mail / Contact

Imprint

Emotional Aspects

 

 

Hypospadias Surgery - Art and Science


Spodziectwo

Prof. Dr med. (Kair) Ahmed T Hadidi

Profesor Chirurgii Dzieciecej i Plastycznej, Uniwersytet w Kairze, Egipt 

Start

Jezeli szukasz szczególowych informacji prosze kliknij na linki ponizej.

General  - Ogólne informacje

Timing of Surgery  - Wiek, w którym powinno sie operowac

Different tissues used for correction of hypospadias - Rózne tkanki stosowane przy operacjach spodziectwa

General Principles - Podstawowe zasady

Choice of operative technique - Wybór techniki operacyjnej

The Y-V modified Mathieu procedure - Operacja MATHIEU zmodyfikowana plastyka Y-V

Lateral Based (LB) Flap - Plat bocznie uszypulowany

Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIP) - Uretroplastyka z podluznym nacieciem i zrolowaniem plytki cewkowej (TIP - Tubularized Incised Plate Urethroplasty)

Transverse Preputial Island Flap - Poprzeczny plat wyspowy z napletka

MAGPI (Meatal Advancement and Glanuloplasty Incorporated) - Operacja sposobem MAGPI

Onlay Island Flap – Nalozony plat wyspowy

Two stage repair – Postepowanie dwuetapowe

Artificial erection test - Test sztucznej erekcji

Use of protective intermediate layer - zastosowanie posredniej warstwy zabezpieczajacej

Some technical points – Uwagi techniczne

Recommended Reading - Zalecane pismienictwo