Home

Hipospadija

FAQ

About Hadidi

Kontakt Mail

 

Hypospadias Surgery - Art and Science


Lateral Based (LB) Flap

Ova tehnika se primjenjuje kod svih tipova proximalne hipospadije.
Prednosti ove tehnike:

- samo jedna operacija, ukoliko se ne pojave komplikacije

- dobra prokrvljenost

- trajanje operacije (izmedu 2 - 3 sata)

- niska rata komplikacija

Kateter kroz trbušnu duplju ostaje 10 - 14 dana, zavoj se stavlja za vrijeme operacije i zadržava max. 24 sata nakon operacije kako bi se izbjeglo krvarenje. Pacijent se ne fixira za ležaj nego se može slobodno kretati.

Komplikacije

Pojava fistula kod manje od 12 % pacijenata.

Lateral Based Flap Technique

Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIP)

Komplikacije

Pojava fistula kod do 15 % pacijenata. Suženje mokracnih kanala kod do 20 % pacijenata. Povratna hipospadija, upala


Transverse Preputial Island Flap

Komplikacije

Fistule i dr. mogu se pojaviti kod do 40 % pacijenata.


MAGPI (Meatal Advancement and Glanuloplasty Incorporated)

Ova tehnika se može primijeniti kod glanularne hipospadije sa pokretnim  otvorom mokracne cijevi koji se može pomaknuti do vrha glavica penisa. Ukoliko otvor mokracne cijevi  nije dovoljno pokretan rezultat može biti manje zadovoljavajuci. 

Komplikacije:

Izlaz mokracne cijevi može ponovno kliznuti natrag ukoliko nije bio dovoljno pokretan. Vizualno kozmeticki rezultat takoder nije jako zadovoljavajuci. 


Onlay Island Flap

"Onlay Island Flap"  tehnika idealna za pacijente  sa proximalnom hipospadijom bez duboko usadene zakrivljenosti penisa. 

Komplikacije:

Fistule i dr. mogu se pojaviti kod do 20 % pacijenata. 


2-koraka-korekcija (Two-Stage-repair)

Ova tehnika primjenjuje se kod pacijenata sa teškom proximalnom hipospadijom, kod zakrivljenosti penisa ili jako malog penisa kao i kod pacijenata sa povratnom hipospadijom i fibroznih oboljenja kože. 


Svi crteži su preuzeti iz knjige "Hypospadias-Surgery, An illustrated guide", (AT Hadidi, A Azmy), Springer Verlag 2004.