Home

Hipospadija

FAQ

About Hadidi

Kontakt Mail

 

Hypospadias Surgery - Art and Science


Hipospadija

od Professor Dr. (Cairo) Ahmed T Hadidi

Profesor djecje kirurgije i plasticne kirurgije i univerzitet Kairo, Egipat


Šta je hipospadija?

Hipospadija je prirodeni poremecaj razvoja muškog spolno-mokracnog sustava kod koje se vanjski otvor mokracne cijevi ne nalazi na vrhu glavica penisa nego ovisno o težini stupnja, bilo gdje od baze do vrha penisa. 

U rijetkim slucajevima može se desiti da  vanjski otvor mokracne cijevi završi na gornjoj strani penisa (medicinski naziv: epispadija - slika).

Podjela hipospadije, prema mjestu otvora mokracne cijevi (modificirano od Sheldon i Ducket 1987).

Nekoliko primjera razlicitih stupnjeva težine:

Glanularna hipospadija:

Glanular  Hypospadias


     

 

Distal Hypospadias

 

              

 

Proximal Hypospadias

     


     

 


Najbolje vrijeme za operaciju

Studije provedene prije kratkog vremena pokazuju da je idealno vrijeme za korekciju hipospadije leži izmedu 3. i 18. mjeseca života djeteta (u prve cetiri godine života raste penis manje od 1 cm). Stoga što je dijete starije utoliko je veci stres za dijete kao i mogucnost da dijete zadrži sjecanje na operaciju.

Fig. 3

Usporedba rizika korekture hipospadije u odnosu na starost djeteta. Optimalna granica leži izmedu  3. - 18. mjeseca starosti (modificirano od Schulz et al., 1983).


Svaki kirurg ima vlastito mišljenje kada je idealno vrijeme za operaciju. 

Mnogo kirurga je u prošlosti bilo mišljenja kako bi operaciju trebalo izvesti kada dijete napuni 3 godine starosti kako je tada penis nešto veci i sama operacija jednostavnija. No današnje studije pokazuju da penis u prve cetiri godine života naraste za manje od 1 cm a u isto vrijeme bi operacija bila za dijete stresnija i mogla bi prouzrociti psihološke poremecaje za ostatak njegova života. Možda je postupak zacjeljivanja brži i bolji što je dijete mlade.

Opcenito

Idealno vrijeme za operaciju leži kao što smo i gore naveli izmedu 3. i 18. mjeseca života.

Zavoj se drži max. 6 sati (glanularna/distalna hipospadija) tj. max. 24 sata (proximalna hipospadija) kako bi zaustavili krvarenje. Puno kirurga prakticira držanje zavoja za vrijeme 2 - 5 dana.

Autor ne postavlja kateter u mokracovod kako to može izazvati iritacije te samim tim produžiti lijecenje. I u ovom slucaju postoji mnogo kirurga koji u svojim metodama koriste kateter te ga ugraduju u mokracnu cijev gdje ostaje 7 - 10 dana.

Izbor operacijske tehnike

"Svaki kirurg bi trebao koristiti onu tehniku koja je najbolja za pacijenta a ne prilagodavati pacijenta tehnici koju on najradije koristi." 

Postoji preko 300 razlicitih tehnika za korekciju hipospadije, internacionalni standard u operaciji hipospadije koncentrira se na 10 tehnika.

Kod glanularne hipospadije sa pokretnim
otvorom mokracne cijevi autor koristi "Inverted Y-Technik".  Za distalnu hipospadiju najbolje rezultate je postigao sa "Y-V glanuloplasty modified Mathieu" tehnikom. No u svakom slucaju svaki pacijent je poseban pa se tako cesto za vrijeme same operacije odlucuje koja metoda ce se koristiti. 

Korekcija u 2-faze u vecini slucajeva koristi se kod pacijenata sa perinealnom hipospadijom kako bi se izbjeglo korištenje partija kože koje ce poslije biti obrasle dlakom.

Grafika koja slijedi pokazuje tehnike koje autor preporucuje kod korekcije hipospadije koja se izvodi prvi puta:  

Preporucena operacijska tehnika za prvu korekciju hipospadije


Pregled raznih operacijskih tehnika 

Inverted Y Glanuloplasty

"Inverted Y-Glanulplasty"


Inverted Y Thiersch

"Inverted Y-Tubularised Plate"


"Tubularised Plate Technique"


Y-V modifizierte Mathieu Technik

"Meatal-based flap technique of Mathieu" je od strane Prof. Hadidi najcešce korištena tehnika kod korekcije distalne hipospadije.  Nepovoljnost kod originalne Mathieu tehnike je u konacnom izgledu ("nasmiješen" -lagano savijen prema gore) otvora mokracne cijevi, ne završava sasvim na vrhu penisa. Tehnika modificirana kroz Prof. Hadidi pokazuje nam vertikalan, ravni otvor mokracne cijevi koji završava na vrhu penisa. Ova tehnika se može primijeniti kod ca. 70 - 80 % pacijenata hipospadije. Jedina kontraindikacija je postojece jako zakrivljenje koje se prostire preko (daleko od tijela) hipospadijskog mokracnog otvora.
Prepucij ili kožica ostaje sacuvana kod ove operacije. Ona bi se trebala najranije 6 mjeseci nakon operacije (kada sve zacijeli) po želji pacijenta/roditelja ili rekonstruirati ili obrezati. Nije preporucljivo za vrijeme glavne operacije izvršiti i obrezivanje kožice jer za slucaj ukoliko dode do komplikacija ta postojeca kožica je potrebna za slijedecu operaciju
Komplikacije
Fistule se mogu pojaviti kod 5 % pacijenata
Y-V modified Mathieu Technque

dalje.....