Home

Hipospadija

FAQ

About Hadidi

Kontakt Mail

 

Hypospadias Surgery - Art and Science


Najcešce postavljana pitanja

Pitanja koja se ticu korekcije kožice:

 1. Zašto nije poželjno da se korekcija kožice izvodi u istom zahvatu pri kojem se korigira hipospadija?

 2. Kada treba izvršiti korekciju kožice?
 3. Koje mogucnosti korekcije kožice postoje i što se dešava nakon operacije?
 4. Cemu treba posebno posvetiti pažnju nakon operacije korekcije kožice?

24. Zašto nije poželjno da se korekcija kožice izvodi u istom zahvatu pri kojem se korigira hipospadija?

Ukoliko se korekcija kožice obavlja u istom zahvatu kao i glavna operacija hipospadije to može negativno utjecati na oporavak pacijenta, sekret koji nastaje izmedu kožice i glavica predstavlja dodatan rizik za pojavu infekcija i komplikacija. 

Nažalost se u mnogo klinika prakticira izvodenje korekcije kožice i operacija hipospadije u jednom zahvatu .

Ovdje, nekoliko primjera neuspješnih operacija hipospadije, u kojima se pokušalo korekciju hipospadije i kožice izvesti u jednom zahvatu.

a:   b:   c:

 

Slike a) b) c): Ovdje je kožica korigirana skupa sa operacijom hipospadije (operirano po TIP metodi u jednoj drugoj bolnici prije nego li je pacijent došao do Prof. Hadidija). Kožica je uspješno zacijelila, no nažalost otvor mokracne cijevi se opet spustio na prvotno mjesto (medicinski izraz "recidivna hipospadija").

a: b:  c:

u ovom slucaju se obrezivanje izvršilo odmah u prvoj operaciji pri operaciji same hipospadije (distalna hipospadija, operirano po  "TIP-Tehnici"  prije nego što je pacijent došao do Prof. Hadidija), otvor mokracne cijevi se vratio  na prvobitnu poziciju ("povratna hipospadija"). Zbog nedostatka kožice koja je kompletno odstranjena u prvom zahvatu preostaje jako mala limitirana mogucnost za uspješnu korekciju. Slika f) pokazuje penis na kraju operacije


25. Kada treba izvršiti korekciju kožice?

Prof. Hadidi operira najranije 6 mjeseci nakon zadnje operacije, kako bi bio siguran u potpuno zacjeljenje rana.


26. Koje mogucnosti korekcije kožice postoje i što se dešava nakon operacije?

 Postoje 2 mogucnosti korekcije kožice nakon operacije hipospadije:

Foreskin corrections

Rekonstrukcija kožice: kožica se zadržava.
Rekonstrukcija kožice može se izvesti kod glanularne (korištena operativna metoda "inverted y-Technik") i distalne hipospadije (korištena operativna metoda "Y-V modificirana od strane Prof. Hadidija, "modificirana Mathieu-Technik"), ali ne i nakon operacije hipospadije u kojoj je korištena  Snodgrass tehnika. Nakon operacije proximalne hipospadije vjerojatno nije preostalo dovoljno kožice da bi se izvela rekonstrukcija, ali to se može ustanoviti prilikom jednog od kontrolnih pregleda.

Operacija se može izvesti ambulantno, savjetujemo boravak u bolnici u trajanju 1 noc prije operacije i jedna noc poslije operacije. 
Kod rekonstrukcije kožice valja voditi racuna, da kožica nakon rekonstrukcije nece prekriti vrh glavica, kako bi vjerojatnost pojave upale glavica ili mokracne cijevi sveli na minimum .
Zavoj se skida najkasnije 6 sati nakon operacije, ne stavlja se kateter, pacijent ima puno lakše bolove nego nakon glavne operacije hipospadije, može se slobodno kretati.

a: b:

c:   d:

a: rekonstrukcija kožice na kraju operacije b) i c) 2.5 mjeseci nakon operacije
d: 6 mjeseci nakon operacije; Stanje nakon distalne hipospadije

Obrezivanje kožice: u ovom slucaju se preostala kožica koja prekriva glavic odstranjuje. Osim moguce medicinske indikacije obrezivanje se primjenjuje prije svega kod Židova i Muslimana kao i kod nekih Katolika (npr. u USA). Pretpostavlja se da obrezivanjem smanjuje vjerojatnost pojave upala, BXO i raka penisa, iako ne postoje jasne medicinske studije sa cinjenicama o tome.  Obrezivanje djecaka ne može se nikada usporedivati sa obrezivanjem djevojcica, jer se kod djecaka odstranjuje samo suvišna kožica koja se nalazi na glavicu dok se kod djevojcica izmedu ostalog odstranjuju i jako osjetljivi dijelovi klitorisa.

Obrezivanje kod djecaka ne utjece na senzitivnost ili osobine penisa. 


Operacija se može izvesti ambulantno, savjetujemo boravak u bolnici u trajanju 1 noc prije operacije i jedna noc poslije operacije. 

Zavoj se skida najkasnije 6 sati nakon operacije, ne stavlja se kateter, pacijent ima puno lakše bolove nego nakon glavne operacije hipospadije, može se slobodno kretati.

a:   b:   c:

d:

a, b: Obrezivanje kožice: odmah nakon OP
c:
1 tjedna nakon OP
d:
3 mjeseci nakon operacije (Obrezivanje kožice)


27. Cemu treba posebno posvetiti pažnju nakon operacije korekcije kožice?

 • Rekonstrukcija kožice: u normalnim situacijama nije potrebno davati antibiotike. Preporucena krema (za oci) trebala bi se nanositi tjedan dana. Zabranjeno tuširanje do 10. dana nakon operacije, pažljivo cišcenje sa vlažnom krpom, penis nakon toga ovijek dobro posušiti. 
  Jako važno: kožicu u prva 4 tjedna nikako ne povlaciti!

  U ovom slucaju se kožicu povuklo prerano, operacija rekonstrukcije kožice morala se nanovo izvesti u potpunosti!
   

  • Obrezivanje kožice: u normalnim situacijama nije potrebno davati antibiotike. Preporucena krema (za oci) trebala bi se nanositi tjedan dana. Zabranjeno tuširanje do 10. dana nakon operacije, pažljivo cišcenje sa vlažnom krpom, penis nakon toga uvijek dobro posušiti. 

    

  Za oba postupka vrijedi:

  1. zabranjeno koristiti autice/tricikli/bicikli/igre jahanja za najmanje 2 tjedna nakon operacije. 

  2. ne voditi dijete u vrtic najmanje još 2 tjedna nakon operacije, kako bi se izbjegle sve moguce ozljede u genitalnom podrucju 

  3. nema plivanja/kupanja još najmanje 2 tjedna nakon operacije

  4. konci koji se koriste prilikom operacije se sami razgrade i ne treba ih vaditi. Nikada ih ne vucite i ne dirajte, vrijeme padanja konaca je razlicito od pacijenta do pacijenta ali treba ca. 1 mjesec dana dok potpuno ne nestanu. 


Svi korišteni crteži, ilustracije, dijagrami i opisi operacija su iz knjige: "Hypospadias Surgery: An illustrated guide", Hadidi A, Azmy A (Eds). Copyright Springer Verlag Heidelberg, Deutschland.