Home

Hipospadija

FAQ

About Hadidi

Kontakt Mail

 

Hypospadias Surgery - Art and Science


Najcešce postavljana pitanja

Pitanja o operaciji:

 1. Da li operacija neophodna?
 2. Da li ce moj sin nakon operacije kao i sva druga djeca a poslije i kao odrasli (sa vlastitom djecom) moci voditi normalan život?
 3. Da li moj sin treba prije operacije hormonalnu terapiju?
 4. Da li moramo napraviti analizu kromosoma?
 5. Kada je najpovoljnije vrijeme za operaciju?
 6. Koja operativna tehnika je najbolja?
 7. Koliko traje boravak u bolnici?
 8. Kako dugo pacijent mora mirno ležati u krevetu?
 9. Kako dugo ostaje zavoj na penisu?
 10. Koliko dugo se mora nositi kateter u penisu?
 11. Što se poslije dešava sa koncima iz rane? Moraju li se vaditi?
 12. Kako ce se ispraviti zakrivljenost penisa?
 13. Što je to Nesbitova procedura?
 14. Kako dugo traje oporavak nakon operacije i o cemu treba voditi racuna?
 15. Koje komplikacije se mogu pojaviti?
 16. Kada treba napraviti kontrolu nakon operacije?

8. Da li operacija neophodna?

Kod glanularne hipospadije je vaš sin oštecen tako da odjeca kod ispuštanja mokrace u stojecem položaju bude mokra kao i kroz drukciji izgled penisa u usporedbi sa drugim djecacima te da mu se kroz mogu pojaviti psihološki problemi.

Kod distalne i proximalne hipospadije je operacija neophodna stoga jer je bez nje ugrožena funkcionalnost samog penisa (mokra odjeca kod mokrenja, ograniceni seksualni život i gotovo nemoguce postizanje trudnoce).


9. Da li ce moj sin nakon operacije kao i sva druga djeca a poslije i kao odrasli (sa vlastitom djecom) moci voditi normalan život?

Da, kod glanularne/distalne hipospadije kao i kod vecine proximalnih hipospadija dijete može nakon uspješno izvedene  operacije hipospadije voditi sasvim normalan život kao da je djecak bez hipopspadije (isto i u odrasloj dobi).

Kod 5 % pacijenata sa hipospadijom (vecinom kod proximalne hipospadije) mogu se pojaviti problemi (nerazvijanje penisa, interseksulanost, psihološki problemi i operacijske komplikacije).


10. Da li moj sin treba prije operacije hormonsku terapiju?

Kod glanularne/distalne kao i kod vecine proximalnih hipospadija vaš sin ne treba hormonalnu terapiju. U nekim slucajevima proximalne hipospadije gdje je penis jako malen neki kirurzi preporucuju hormonsku terapiju u vidu kreme koja se nanosi lokalno ili putem injekcija. Ovi hormoni ne utjecu samo na rast penisa nego cijelog tijela (rast kostiju). Efekt je vremenski ogranicen (1 mjesec). Prof. Hadidi licno jako, jako rijetko koristi hormone u lijecenju svojih pacijenata sa hipospadijom.


11. Da li moramo napraviti analizu kromosoma?

Analiza kromosoma je u nekim slucajevima proximalne hipospadije neophodna, kada nije moguce jasno ustanoviti spol djeteta.


12. Kada je najpovoljnije vrijeme za operaciju?

Studije provedene prije kratkog vremena pokazuju da je idealno vrijeme za korekciju hipospadije leži izmedu 3. i 18. mjeseca života djeteta (u prve cetiri godine života raste penis manje od 1 cm). Stoga što je dijete starije utoliko je veci stres za dijete kao i mogucnost da dijete zadrži sjecanje na operaciju.

Fig. 3

Usporedba rizika korekture hipospadije u odnosu na starost djeteta. Optimalna granica leži izmedu  3. - 18. mjeseca starosti. (modificirano od Schulz et al., 1983).


13. Koja operativna tehnika je najbolja?

"Svaki kirurg bi trebao koristiti onu tehniku koja je najbolja za pacijenta a ne prilagodavati pacijenta tehnici koju on najradije koristi." 
Postoji puno razlicitih tehnika i kirurg bi trebao primjenjivati razne tehnike koje u njegovim rukama donose najbolji rezultat. 

Prof. Hadidi koristi "inverted Y-Technik" za glanularnu hipospadiju, "Y-V modifizierte Mathieu-Technik" za distalnu hipospadiju i "Lateral-Based-Flap-Technik" za proximalnu hipospadiju. Ali u svakom slucaju je svaki pacijent poseban i cesto se tek za vrijeme same operacije odreduje koja tehnika je za pacijenta najpodobnija.


Inverted Y Glanuloplasty

Primjeri za glanularnu hipospadiju, korištena tehnika: "Inverted Y-Technique" (obrnuta Y-tehnika): 6 mjeseci nakon operacije hipospadije, korekcija kožice (obrezivanje ili rekonstrukcija) nije još provedena:

     


Od Prof. Hadidi "Y-V modificirana Mathieu Technik":

Y-V modified Mathieu Technque

   

Primjeri: distalna hipospadija, operacija izvedena od strane Prof. Hadidi sa  Y-V modificiranom Mathieu tehnikom, 6 mjeseci nakon operacije, prije operacije korekcije kožice.


"Lateral Based Flap Technik":

Lateral Based Flap Technique

14. Koliko traje boravak u bolnici?

Kod glanularne/distalne hipospadije (otvor mokracne cijevi se nalazi na polovici bližoj glavicu penisa), u normalnim slucajevima pacijent se može vec nakon 5 dana otpustiti kuci.

Kod proximalne hipospadije (otvor mokracne cijevi se nalazi na polovici bližoj tijelu) pacijent može biti zadržan u bolnici do 2 tjedna, u nekim slucajevima dijete može vec prije biti otpušteno kuci, kada za to postoje opravdani razlozi (npr. braca i sestre o kojima se majka mora brinuti itd.).

Ukoliko dode do komplikacija boravak u bolnici se produžava.


15.  Kako dugo pacijent mora mirno ležati u krevetu?

U normalnim slucajevima pacijent se najkasnije 24 sata nakon operacije može slobodno kretati i igrati.


16. Kako dugo ostaje zavoj na penisu?

Kod glanularne/distalne hipospadije zavoj se skida najkasnije 65 sati nakon operacije, kod proximalne hipospadije najkasnije 24 sata nakon operacije.


17.  Koliko dugo se mora nositi kateter u penisu?

"Kateter u penisu u vremenu preko 5 - 7 dan je kao neprekidno nošenje iste majice 5-7 dana." Definitivno se pri tome moraju pojaviti iritacije i upale. Isto to vrijedi i kod katetera u penisu preko tog vremena.

Iz tog razloga Prof. Hadidi ne stavlja kateter u penisu. Kod glanularne/distalne hipospadije pacijent neposredno nakon operacije mokri normalno kroz penis. Naravno da je prvo mokrenje nakon operacije bolno ali vec slijedeci dan pacijent skoro da ne osjeca bolove pri mokrenju. 

Kod proximalne hipospadije kateter se postavlja kroz trbušnu šupljinu direktno u mokracni mjehur. U ovom slucaju kateter se mora nositi izmedu 10 i 14 dana.


18. Što se poslije dešava sa koncima iz rane? Moraju li se vaditi?

Kod operativnih zahvata koriste se konci koji se sami razgraduju pa ih nije potrebno vaditi. Ni u kojem slucaju ne smijete ih povlaciti ili njima manipulirati jer mora proci izvjesno vrijeme a to može potrajati i do nekoliko tjedana dok konci sami ne nestanu.


19.  Kako ce se ispraviti zakrivljenost penisa?

Postoje 2 tipa zakrivljenosti penisa:

Kod glanularne hipospadije se samo u jako rijetkim slucajevima javlja zakrivljenost penisa. Kod distalne hipospadije 80 % pacijenata ima i zakrivljenost penisa. Kod preostalih 20 % zakrivljenost je vezana samo uz kožicu i nestaje sa korekcijom hipospadije, to znaci za vrijeme operacije hipospadije. 

Kod proximalne hipospadije: prema iskustvu autora 80 % pacijenata sa ovom dijagnozom ima i tešku zakrivljenost penisa za koju je neizostavna Ekscisija koja se izvodi kao zaseban korak pri operaciji same hipospadije.


20. Što je to Nezbitova procedura?

To je jedan postupak koji koristi jako puno kirurga pri korekciji zakrivljenosti penisa. Normalno je pri zakrivljenosti penisa donja strana penisa kraca od gornje strane. Kod Nezbitove procedure se uz pomocu jednog reza/šava penis ispravlja na gornjoj strani iz cega proizlazi da  i donja strana dobije istu dužinu kao i gornja, no nažalost tako se smanjuje i dužina samog penisa.

Prof. Hadidi ne koristi ovu tehniku baš stoga jer ona dodatno skracuje penis ("Never shorten an already short penis").

On stoga produžuje donju stranu penisa uklanjanjem oboljelog fibroznog areala i samim tim ne skracuje dužinu samog penisa.

Nesbit Procedure

21. Kako dugo traje oporavak nakon operacije i o cemu treba voditi racuna?

 • 70 % oporavka se desi vec u prvom mjesecu, dok cjelokupni oporavak traje ca. 6 mjeseci (stoga Prof. Hadidi i ne radi drugu operaciju prije isteka 6 mjeseci). Svaki pacijent je poseban, stoga se ne zabrinjavajte ukoliko oporavak potraje nešto duže.
  Što je važno jest slijedece:
  pri operacije se koriste samo razgradljivi konci koji se nakon nekog vremena padaju sami. Stoga ni u kojem slucaju nemojte ih povlaciti ili dirati oni trebaju izvjesno vrijeme i može potrajati i nekoliko tjedana prije nego što sami padnu. Plivanje ili kupanje zabranjeno najmanje 1 mjesec dana.  u prvom tjednu nakon operacije penis pažljivo cistiti mokrom krpom i nakon toga dobro posušiti. Nakon tjedan dana je dozvoljeno kratko tuširanje ali uvijek voditi racuna o tome da poslije dobro posušite penis. 
  • pažljivo prilikom igre da dijete ne dobije udarac ili ozljedu u podrucju rane. 
  • zabranjena vožnja autica, tricikla, bicikla dok sve zbilja dobro ne zacijeli (najmanje mjesec dana)

22.  Koje komplikacije se mogu pojaviti?

U principu se po pojavi komplikacija na drugu operaciju ceka najmanje 6 mjeseci od zadnje operacije kako bi se osiguralo potpuno zacjeljenje rana i omogucila bolja uspješnost za novu operaciju.

Komplikacije mogu biti:

oteknuca, krvarenje, upale, odumiranje tkiva, suženje otvora mokracne cijevi, blok katetera (kod prox. hip.), grc mjehura (kod prox. Hs), erekcija

Posljedice:

fistule, suženje mokracne cijevi, proširenje u mokracnoj cijevi (Divertikulum), povratna hipospadija (otvor mokracne cijevi vratio se u prvobitnu poziciju), zakrivljenost, izgled, psihološki problemi

Primjeri za fistule (ovi pacijenti su tek nakon jedne ili nekoliko neuspješno izvedenih operacija došli do Prof. Hadidija)

             

Fistule


23. Kada treba napraviti kontrolu nakon operacije?

1. kontrolni pregled se obavlja 3 mjeseca nakon operacije i 2. kontrolni pregled  6 mjeseci nakon operacije. Sve ove kontrolne preglede bi ukoliko je to ikako moguce trebao da obavi kirurg koji je i izveo operaciju. 

Dugorocno savjetujemo jednu godišnju kontrolu.


dalje do pitanja o korekciji kožice